Jíme zdravě, pestře, hravě

Třetí ročníky se zúčastnily tohoto výukového programu, který je zaměřený na správnou výživu a zdravý životní styl. Žáci se učili hravou formou s důrazem na skupinovou a kooperativní výchovu. Za svou pozornost, snahu a nabyté vědomosti si všichni odnesli drobné dárky, které děti potěšily.

kolektiv třídních učitelek 3. ročníků