ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2023/2024

Zápis k povinné školní docházce na naší škole a na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského bude dle § 36 odst. 4 školského zákona probíhat pro školní rok 2023/2024

 • v pátek 14. 4. 2023 od 13:30 do 18:00 hodin
 • v sobotu 15. 4. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin

Bližší informace k zápisu včetně tiskopisů požadovaných u zápisu budou s předstihem zveřejněny začátkem dubna, kdy bude možné si pomocí rezervačního systému zamluvit termín a čas. Rezervace se bude týkat pouze zápisu dětí do ZŠ Heyrovského.

 

Zápis se týká dětí, které k 31. 08. 2023 dovrší věk šest let (děti narozené do 31. 08. 2017) a také dětí, jimž byla odložena školní docházka. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.

 • Zápis se bude konat prezenční formou, velmi žádoucí je osobní přítomnost dětí pro posouzení školní zralosti dítěte.
 • Mohou se přihlásit i zákonní zástupci dětí, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • U zápisu předloží zástupce účastníka řízení:
  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • případné doporučení z poradny (PPP/SPC Olomouc).
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.
 • Zápis bude tvořen ze dvou částí – formální a motivační, během které bude veden rozhovor s budoucím prvňáčkem, který si vyzkouší zároveň i různé aktivity, aby mohla být posouzena školní zralost dítěte.
 • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu PŠD, a to v podobě:
  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)

           a

  • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2023.

Rodiče dětí, které budou podávat žádost o přijetí nebo odklad PŠD na ZŠ Heyrovského, si budou moci v době konání zápisu zarezervovat den a čas, kdy se do školy se svým dítětem dostaví, a to pomocí rezervačního systému, který bude zpřístupněn na webových stránkách školy na začátku dubna.

 

Výsledky zápisu přijatých dětí budou pod registračními čísly zveřejněny nejpozději koncem dubna na webu školy a dveřích hlavní budovy ZŠ Heyrovského a odloučeného pracoviště Čajkovského. Kopii Rozhodnutí o přijetí si rodiče budou moci vyzvednout na sekretariátu školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno doporučeně poštou. Rozhodnutí o odkladu PŠD bude zákonným zástupcům posláno e-mailem.

 

V březnu bude uskutečněn pro předškoláky a jejich rodiče den otevřených dveří, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy zsheyrovskeho.cz.

 

Po ukončení zápisu uspořádá škola setkání se zákonnými zástupci zapsaných dětí se zaměřením na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a organizačními pokyny k následujícímu školnímu roku. Předpoklad v červnu 2023.

Další užitečné informace:

Současně Vám můžeme poskytnout služby našeho Školního poradenského pracoviště (ŠPP), na které se můžete v případě potřeby obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 585 758 034. ŠPP pracuje ve složení:

Mgr. Renata Šmeralová, školní psycholožka: renata.smeralova@zsho.cz 

Mgr. Táňa Vozáková, školní speciální pedagožka: tana.vozakova@zsho.cz 

Mgr. Eva Kamená, školní speciální pedagožka a metodik prevence: eva.kamena@zsho.cz 

 

V případě dalších dotazů se e-mailem obracejte na zástupkyni pro 1. stupeň, Mgr. Lenku Vojtkovou: lenka.vojtkova@zsho.cz