ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2024/2025

 

Pro školní rok 2024/2025 proběhne zápis k povinné školní docházce v ZŠ Heyrovského a na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského (dle § 36 odst. 4 školského zákona):

 • v pátek 5. 4. 2024 od 13:30 do 18:00 hodin
 • v sobotu 6. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin

Zápis do ZŠ Heyrovského proběhne ve vedlejší budově školy Heyrovského 33, kde sídlí naši prvňáčci, školní družina a jídelna. Navíc bude možné využít rezervační systém.

Zápis se týká dětí, které k 31. 08. 2024 dovrší věk šest let (děti narozené do 31. 08. 2018) a také dětí, jimž byla odložena školní docházka. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.

 • Zápis se bude konat prezenční formou, velmi žádoucí je osobní přítomnost dětí pro posouzení školní zralosti dítěte.
 • Mohou se přihlásit i zákonní zástupci dětí, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • U zápisu předloží zástupce účastníka řízení:
  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • případné doporučení z poradny (PPP/SPC Olomouc).
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.
 • Zápis bude tvořen ze dvou částí – formální a motivační, během které bude veden rozhovor s budoucím prvňáčkem, který si vyzkouší zároveň i různé aktivity, aby mohla být posouzena školní zralost dítěte.
 • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu PŠD, a to v podobě:
  • vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)

           a

  • odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2024.

Rodiče dětí, kteří budou podávat žádost o přijetí nebo odklad PŠD na ZŠ Heyrovského, si budou moci v době konání zápisu zarezervovat den a čas, kdy se do školy se svým dítětem dostaví, a to pomocí rezervačního systému, který bude zpřístupněn na webových stránkách školy koncem března. Současně budou zpřístupněny ke stažení a následnému vyplnění žádosti potřebné k zápisu.

 

Pro přijetí dítěte k PŠD budete potřebovat:

 • Žádost o přijetí
 • Zápisní lístek

 

Pro odklad PŠD budete potřebovat:

 • Žádost o odklad

 

Žádosti lze vyplnit také přímo na místě zápisu.

V polovině března bude v ZŠ Heyrovského uskutečněn pro předškoláky a jejich rodiče den otevřených dveří, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy zsheyrovskeho.cz.

Po ukončení zápisu uspořádá škola setkání se zákonnými zástupci zapsaných dětí se zaměřením na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a organizačními pokyny k následujícímu školnímu roku (informace k chodu školní družiny, školní jídelny, seznam potřeb do 1. třídy aj.). Předpoklad schůzky s rodiči je v červnu 2024.

 

Další užitečné informace:

Současně Vám můžeme poskytnout služby našeho Školního poradenského pracoviště (ŠPP), na které se můžete v případě potřeby obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 585 758 034. ŠPP pracuje ve složení:

 

ZŠ Heyrovského:

Mgr. Renata Šmeralová, školní psycholožka: renata.smeralova@zsho.cz 

Mgr. Táňa Vozáková, školní speciální pedagožka: tana.vozakova@zsho.cz 

Mgr. Radka Dolečková, školní speciální pedagožka: radka.doleckova@zsho.cz

 

ZŠ Čajkovského: telefon 585 425 401

Mgr. Lenka Cápalová, školní speciální pedagožka a metodik prevence: lenka.capalova@zsho.cz

Mgr. Jitka Ševčíková, vedoucí učitelka odlouč. pracoviště ZŠ Čajkovského: jitka.sevcikova@zsho.cz

 

V případě dalších dotazů se e-mailem obracejte na zástupkyni pro 1. stupeň, Mgr. Lenku Vojtkovou: lenka.vojtkova@zsho.cz 

 

Těšíme se na Vás i Vaše předškoláky!