Aktivní učitelé - ERASMUS+

Patříme mezi školy, které aktivně využívají možnosti nabízené programem Erasmus+ plně financovaným Evropskou unií. Podpora jazykového vzdělávání našich pedagogů je dlouhodobá a patří mezi naše priority. Program Erasmus+ využíváme dlouhodobě a oceňujeme možnost realizace mobilit jak v oblasti kurzů jazykově metodických pro aprobované učitele cizích jazyků, tak i možnosti zúčastnit se obecných jazykových kurzů, kterých se účastní vyučující nejazykových předmětů, ale třeba i vychovatelky školní družiny nebo asistentky pedagoga. Možnost vycestovat za jazykem do zahraničí, být celý den nucen v cizím jazyce komunikovat, poznat kulturu a historii dané země a v neposlední řadě se setkat z kolegy z jiných zemí, to všechno je neocenitelná zkušenost, které se sebeintenzivnější domácí samostudium nevyrovná.