ZŠ Čajkovského - kontakty

adresa: Čajkovského 11, Olomouc 779 00
telefon: 585 425 401
telefon školní jídelny: 585 438 315

Mgr. Iveta Ženožičková
učitelka
585 758 050 iveta.zenozickova@zsho.cz
Mgr. Iveta Krhovská
učitelka
585 758 050 iveta.krhovska@zsho.cz
Mgr. Kateřina Klimová
učitelka
585 758 050 katerina.klimova@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Procházková
učitelka
585 425 401 jitka.prochazkova@zsho.cz
Mgr. Dagmar Švestková
učitelka
585 758 037 dagmar.svestkova@zsho.cz
Mgr. Ivana Hlaváčová
učitelka
585 758 050 ivana.hlavacova@zsho.cz
Mgr. Markéta Skácelová
učitelka
585 758 037 marketa.skacelova@zsho.cz
Mgr. Monika Babičková
učitelka
585 758 037 monika.babickova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
Mgr. Pavla Dostálová
učitelka
585 758 042 pavla.dostalova@zsho.cz
Mgr. Simona Trávníčková
učitelka
585 758 042 simona.travnickova@zsho.cz
Mgr. Nikola Humplíková
učitelka
585 758 042 nikola.humplikova@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
vedoucí učitelka
585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
učitelka, výchovná poradkyně - I. stupeň
585 758 039 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Ivana Rozsívalová
učitelka
585 758 039 ivana.rozsivalova@zsho.cz
Mgr. Marie Lipowski
učitelka
585 758 039 marie.lipowski@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
učitelka
585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodička prevence
585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Lenka Telaříková
učitelka
585 758 039 lenka.telarikova@zsho.cz
Mgr. Hana Zlámalová
učitelka
585 758 039 hana.lipovska@zsho.cz
Mgr. Jarmila Drápalová
učitelka
585 758 039 jarmila.drapalova@zsho.cz
Mgr. Marek Suchánek
učitel
585 758 039 marek.suchanek@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Iva Frýbortová
učitelka, metodička prevence
585758040 iva.frybortova@zsho.cz
Mgr. Lucie Lehečková
učitelka
585758054 lucie.leheckova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Malinová
učitelka
585758054 katerina.malinova@zsho.cz
Mgr. Marcela Zouharová
učitelka
585758040 marcela.zouharova@zsho.cz
Mgr. Ondřej Kalina
učitel
585758032 ondrej.kalina@zsho.cz
Mgr. Monika Swaczynová
učitelka
585758038 monika.swaczynova@zsho.cz
Mgr. Jana Svobodová
učitelka
585758035 jana.svobodova@zsho.cz
Mgr. Vladimíra Raclová
učitelka
585 758 041 vladimira.raclova@zsho.cz
Mgr. Kristina Heklová
učitelka
585758035 kristina.heklova@zsho.cz
Mgr. Michala Navrátilová
učitelka
585758041 michala.navratilova@zsho.cz
Mgr. Jana Nováková
učitelka
585758033 jana.novakova@zsho.cz
Mgr. Lucie Reichová
učitelka
585758041 lucie.reichova@zsho.cz
Mgr. Jana Popelková
učitelka
585758053 jana.popelkova@zsho.cz
Mgr. David Čech
učitel
585758051 david.cech@zsho.cz
Mgr. Dagmar Krylová
učitelka
585758035 dagmar.krylova@zsho.cz
Mgr. Karel Drlík
učitel
585758051 karel.drlik@zsho.cz
Mgr. Jana Vaňková
učitelka
585758040 jana.vankova@zsho.cz
Mgr. Lucie Krutilová
učitelka
585758033 lucie.krutilova@zsho.cz
Mgr. Mojmír Fryčák
učitel
585758051 mojmir.frycak@zsho.cz
Mgr. Magdaléna Jagošová
učitelka
585758035 magdalena.jagosova@zsho.cz
Mgr. Zuzana Bartošková
učitelka
585758052 zuzana.bartoskova@zsho.cz
Mgr. Daniela Čechová
učitelka
585758032 daniela.cechova@zsho.cz
Mgr. Hana Della Santa
učitelka
585758053 hana.dellasanta@zsho.cz
Mgr. Olga Doubová
učitelka
585758032 olga.doubova@zsho.cz
Mgr. Karel Dvořák
učitel
585758032 karel.dvorak@zsho.cz
Mgr. Veronika Dvořáčková
učitelka
585758054 veronika.dvorackova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Dzurjaniková
učitelka
585758041 katerina.dzurjanikova@zsho.cz
Mgr. Vilém Figalla
učitel
585758051 vilem.figalla@zsho.cz
Bc. Gabriela Jančíková
učitelka
585758053 gabriela.jancikova@zsho.cz
Mgr. Libor Kalas
učitel
585758052 libor.kalas@zsho.cz
Mgr. Filip Koukol
učitel
585758052 filip.koukol@zsho.cz
Mgr. Jana Kupčáková
učitelka
585758033 jana.kupcakova@zsho.cz
Mgr Jana Krňávková
učitelka
585758038 jana.krnavkova@zsho.cz
Bc. Pavel Meissner
učitel
585758051 pavel.meissner@zsho.cz
Mgr. Vendula Paloušková
učitelka
585758053 vendula.palouskova@zsho.cz
Mgr. Alena Pirklová
učitelka
585758051 alena.pirklova@zsho.cz
Mgr. Veronika Ponížilová
učitelka
585758054 veronika.ponizilova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
učitelka, výchovná poradkyně - II. stupeň
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Mgr. Libor Večerek
učitel
585758033 libor.vecerek@zsho.cz
Mgr. Lenka Cápalová, DiS.
školní speciální pedagog
585758034 lenka.capalova@zsho.cz
Mgr. Radka Dolečková
školní speciální pedagog
585758034 radka.doleckova@zsho.cz
Mgr. Iva Frýbortová
učitelka, metodička prevence
585758040 iva.frybortova@zsho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová
učitelka, výchovná poradkyně pro I. stupeň
585758039 katerina.navratilova@zsho.cz
Mgr. Silvie Svobodová
učitelka, výchovná poradkyně pro II. stupeň
585758038 silvie.svobodova@zsho.cz
Mgr. Renata Šmeralová
školní psycholog
585758034 renata.smeralova@zsho.cz
Mgr. Táňa Vozáková
školní speciální pedagog
585758034 tana.vozakova@zsho.cz
Mgr. Dana Veselá
učitelka
1.E 585425401 dana.vesela@zsho.cz
Mgr. Jitka Procházková
učitelka
1.F 585 425 401 jitka.prochazkova@zsho.cz
Mgr. Olga Shaaban Zemčáková
učitelka
2.E 585425401 olga.shaaban.zemcakova@zsho.cz
Mgr. Jitka Ševčíková
vedoucí učitelka
3.E 585425401 jitka.sevcikova@zsho.cz
Mgr. Jitka Berková
učitelka
4.E 585425401 jitka.berkova@zsho.cz
Mgr. Lucie Valušová
učitelka, metodička prevence
4.F 585425401 lucie.valusova@zsho.cz
Mgr. Ivana Burianová
učitelka
5.F 585425401 ivana.burianova@zsho.cz
Mgr. Marie Stavinohová
učitelka
585425401 marie.stavinohova@zsho.cz
Marie Krátká
vychovatelka ŠD - 1.A + 3.C
585758050 marie.kratka@zsho.cz
Olga Človečková
vychovatelka ŠD - 1.B + 3.C
585 758 050 olga.cloveckova@zsho.cz
Jana Kratinová
vychovatelka ŠD - 1.C + 3.C
585758050 jana.kratinova@zsho.cz
Nikola Zdařilová
vychovatelka ŠD - 4. oddělení, 2.A + 3.A
585 758 050 nikola.zdarilova@zsho.cz
Alžběta Malá
vychovatelka ŠD - 5. oddělení, 2.B + 3.A
585 758 050 alzbeta.mala@zsho.cz
Renáta Ottová
vychovatelka ŠD - 6. Oddělení, 2.C + 3.A
585 758 037 renata.ottova@zsho.cz
Jitka Zatloukalová
vychovatelka ŠD - 7. oddělení, 2.D + 3.C
585 758 037 jitka.zatloukalova@zsho.cz
Ivana Procházková
vedoucí vychovatelka ŠD Heyrovského a Čajkovského - 8. oddělení , 3.B
585758050 ivana.prochazkova@zsho.cz
Mgr. Markéta Pluskalová
vychovatelka ŠD - 1. oddělení - 1.E
585 425 401 marketa.pluskalova@zsho.cz
Bc. Kateřina Chmelařová
vychovatelka ŠD - 2. oddělení, 1.F
585 425 401 katerina.chmelarova@zsho.cz
Mgr. Klára Olšovská
vychovatelka ŠD - 3. oddělení, 2.E
585 425 401 klara.olsovska@zsho.cz
Mgr. Tereza Gardavská
vychovatelka ŠD - 4. oddělení, 3.E
585 425 401 tereza.gardavska@zsho.cz