5.E na nulté lekci v Centru Semafor

V pondělí 19. prosince se žáci 5. E stejně jako žáci 5.F minulý týden zúčastnili nulté, tedy první výukové lekce dopravní výchovy. Připomněli si, kdo se stává účastníkem silničního provozu, pohovořili o vhodném chování chodců na silnici i mimo ni, pojmenovali všechny dopravní signály včetně pokynů policisty. Nechybělo ani běžné zopakování čísel užívaných při volání na tísňové linky, po přestávce pak následovalo trochu teorie týkajících se dopravních značek, pravidel silničního provozu a následně si žáci vyzkoušeli přednosti v jízdě na interaktivní tabuli.