AKTUÁLNÍ SPOLUPRÁCE S ŠPP

 

Vážení rodiče, milí žáci,

i v situaci, kdy není možná či je omezená přítomnost žáků ve škole, se můžete nadále obracet na naše školní poradenské pracoviště, a to na níže uvedené emailové adresy nebo přes chat v MS Teams. Spolupráce nyní probíhá formou online konzultací přes MS Teams, emailem, telefonicky nebo dle aktuálních možností i osobně ve škole.

Rády vám pomůžeme v těchto oblastech:

Mgr. Renata Šmeralová, školní psycholožka – renata.smeralova@zsho.cz

  • Se zvládáním aktuální náročné situace, ale i s dalšími tématy, která jsou pro vás nyní důležitá.

Mgr. Táňa Vozáková, školní speciální pedagožka – tana.vozakova@zsho.cz

Mgr. Eva Kamená, školní speciální pedagožka – eva.kamena@zsho.cz

  • Se zvládáním výukových záležitostí, kterým se teď doma s dětmi věnujete.

Přejeme vám pevné zdraví!

Mgr. Renata Šmeralová, Mgr. Táňa Vozáková, Mgr. Eva Kamená