Barevné Velikonoce

Ve středu 27. 3. 2013 navštívili žáci 3. a 4. třídy zámek v Náměšti na Hané, kde probíhal speciální program s velikonoční tematikou. Žáci si prohlédli velikonočně vyzdobený zámek, shlédli divadelní scénku „Jak šel Trautenberk do hor pro poklad“, ve výtvarné dílně měl každý možnost ozdobit si jarními motivy látkovou tašku a na závěr se všichni seznámili s lidovými řemesly v zámeckých pokojích.