Branný den

V pátek 7.10. proběhl na Heyráku branný den. Po požárním poplachu žáky čekal na hřišti zajímavý program, který připravili vojáci AČR. Některé třídy vyrazily do terénu - za hasiči, za vojáky na letiště nebo do přírodního prostředí trénovat orientaci v krajině a zvyšovat svou fyzickou zdatnost.

Třeťáci si za hlavním programem Branného dne na letiště v Neředíně. Tam na ně čekali vojáci se zajímavými stanovišti. Děti si vyzkoušely jsme si, jak se komunikuje přes vysílačky, jak vyluštit zprávu pomocí Morseovy abecedy nebo jak složit z papíru vojenský model. Na závěr jsme si také zastřílely ze zbraně. To teda bylo něco!