Celé Česko čte dětem – týden čtení

V rámci „ 4.týdne čtení dětem“ proběhly na naší škole od 1. - 7. června různé aktivity. Například třída 3.A prožila hodiny čtení velmi netradičně ve školní knihovně. Do předčítání se pustila spolu s paní knihovnicí B.Vaňkovou paní zástupkyně A. Přikrylová. Do děje knížky O líné babičce (A.Kastnerová) byly vtaženy formou hereckého výkonu i děti. Dávaly svá přání do starého škapulíře, zatančily si v dešti s psychiatry, proletěly se v baloně a zažily při tom spoustu legrace…a stále se četlo.

O tomto projektu 3. A se můžete více dozvědět v naší knihovně, kde připravujeme výstavku ilustrací k akci a hodnocení žáky.

Tímto chci poděkovat za nádherné hodiny čtení, které jsme společně sehráli.

M.Lipowski