Den hasičů

Minulý týden si žáci z první třídy připomínali „Den hasičů“, který se slaví 4. května. Tento den je dnem svatého Floriána, patrona všech hasičů. Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v symbolickém slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo.

Děti plnily různé skupinové úkoly, pracovní listy, malovaly hasičská auta a hasiče, opakovaly si telefonní čísla IZS. Říkali jsem si také, že hasičům patří veliký dík za to, že kromě hašení požárů zasahují při dopravních nehodách, povodních a jiných pohromách, ekologických haváriích a mimořádných událostech.

Milí hasiči, hodně sil do další práce. DĚKUJEME. VÁŽÍME SI VÁS.

 

vyučující a děti 1. třídy