Den otevřených dveří

„Vítejte v naší škole!“ znělo opakovaně z úst paních učitelek a vychovatelek.

V polovině března se uskutečnil pro rodiče předškoláčků Den otevřených dveří, který se nesl v podobném duchu jako vloni, a to formou hodinového pásma, během kterého si budoucí prvňáčci vyzkoušeli různé zábavné aktivitky zaměřené na matematiku, český jazyk a zručnost. Celým programem je doprovázely naše šikovné paní učitelky 1. tříd, které v případě potřeby byly předškoláčkům nápomocny při jednotlivých úkolech. Všem návštěvníkům bylo umožněno prostřednictvím střídajících se aktivit v různých učebnách nahlédnout do prostorů vedlejší budovy, kde tradičně sídlí naši prvňáčci a školní družina. Kromě toho mohli zhlédnout i virtuální prohlídku všech částí školy jak Heyrovského, tak našeho odloučeného pracoviště Čajkovského. Během celé akce byl rodičům dán prostor i k dotazům, které většinou přicházely až ke konci akce, kdy při odchodu obdrželi informace k zápisu a každý předškoláček dostal na cestu do jedné ruky sladkost a do druhé zápich k zápisu.

Celá akce se nesla v příjemné atmosféře, z výrazů ve tvářích byla znát spokojenost, o kterou se zasloužily všechny paní učitelky a vychovatelky, které se na této akci podílely a kterým bych touto cestou chtěla poděkovat.

Doufáme, že se uvidíme opět brzy u zápisu.

Mgr. Lenka Vojtková, ZŘ pro 1. stupeň