Divadelní překvapení

Těsně před jarními prázdninami jsme si s dětmi 1. E v rámci prvouky povídali o společenském chování na koncertech, v divadle a i jinde, když tu najednou…. Dveře se tiše otevřely a v nich se objevila paní učitelka Jitka Berková. Zeptala se, jestli může na návštěvu? Ano, jistě, proč by ne…. A to už jsme viděli, že za paní učitelkou nakukují do třídy žáčci z její třídy 3. E. Nebyla to ovšem obyčejná návštěva, starší děti si totiž pro nás připravily vystoupení, a tak jsme měli hned možnost si vyzkoušet, jak se slušně chovat v improvizovaném divadle. Nejprve jsme zhlédli ukrajinskou lidovou pohádku O ztracené rukavičce, pak následovala krátká přednáška o polárních oblastech naší planety a nutnosti tyto oblasti chránit a nakonec jsme si poslechli písničku Antarktida v doprovodu kytary. Celý program se nám moc líbil a náramně jsme si to všichni užili. A protože se tréma u třeťáčků - herců u nás ve třídě vytratila, mohli své vystoupení předvést i v dalších třídách.

Tímto děkujeme všem žákům ze 3. E, paní učitelce i paní asistentce.

Mgr. Olga Shaaban Zemčáková, tř. učitelka