Evropský den jazyků

Na naší škole nesměla chybět připomínka "E dne jazyků". Jaké všechny jazyky v naší Evropě najdeme jsme zjišťovali s žáky 4. E a F. Téma jazyků jsme propojili také s výtvarnou výchovou. Děti vytvářely tzv. "slovní mraky". Jejich prvním úkolem bylo zjistit, jaké cizí jazyky v Evropě vůbec máme. Abychom se nedali v angličtině zahanbit, zjistili jsme, jak se tyto jazyky řeknou anglicky. Nakonec žáci tvořili slovní mraky, které byly složeny z názvů cizích řečí, které v Evropě najdeme. Mnohé děti zvolily opravdu pozoruhodné tvary, do kterých slova vepsaly. Výsledek můžete posoudit sami.

Marie Stavinohová