Fotografování ve 4. E

Nedávno si děti donesly ze školy krásné třídní fotky, aby měly vzpomínku na své spolužáky ze školního roku 2022/23. A tak jsme situace využili, protože jak se říká, děti se dnes už rodí s mobilem v ruce. Čtvrťáci se v hodině výtvarné výchovy vypravili do nedalekého parčíku a měli za úkol připravit skupinovou nebo individuální kompozici, kterou jsme pak vyfotili. Všichni už díky této zkušenosti vědí, že se například nedá fotit se sluncem za zády a taky že nevypadá moc hezky, když nám z hlavy „roste“ větev J. V následující hodině VV jsme si vzali na pomoc tablety a každý si zkusil svou fotku na tabletu upravit. Děti se dozvěděly, co to znamená „zlatý střed“ a také jak na našich iPadech funguje tzv. „AirDrop“. Výsledné práce žáků si můžete prohlédnout v galerii.