Náš první projektový den - Den stromů

V úterý 26. 10. proběhl v prvních třídách první projektový den - Den stromů. Prvňáčci si zkusili pracovat ve skupinách, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. V hodině prvouky poznávali stromy v nejbližším okolí školy a zjistili, že se hned vedle naší školy nachází památný strom - lípa. Poslechli si také „Příběh o stromu“, poskládali puzzle „Lípa“, poslouchali a zpívali písně o stromech, naučili se novou básničku, řešili hádanky a vypracovali pracovní listy. V rámci pracovních činností vyráběli ježka ze šišek, které nasbírali u školy a také skřítka Podzimníčka z listů. Práce se jim dařila! Na závěr projektového dne shlédli video čt-edu: Krajina-Stromy.

Mgr. Dana Veselá-tř.uč. 1.E, Mgr. Jitka Ševčíková-tř.uč. 1.F