NAŠE PLANETA

„Země je tak krásná,

pro všechny moc vzácná.

Pečuj o ni s radostí,

ona nás pak pohostí.

Ve vesmíru má své místo,

vyleť za ní, optimisto.

Až tam budeš ve své lodi,

snad se ti nic nepřihodí.

Skafandrem si chraň své tělo,

dýchat lépe, by se ti mělo.

Vzpomínek máš tisíce,

až do konce měsíce.“

 

Měsíc duben už je za námi a my jsme jej prožili velmi rozmanitě a radostně.

 

Nejdůležitějším dnem v měsíci pro nás byl Den Země, při kterém se děti naučily, jak pečovat o svou Zemi. Děti z prvních tříd si vyrobily knížku, ve které měly různorodé úkoly jako je třídění odpadu a ekologické myšlení při přiřazování obrázků k textu.

Děti z druhého ročníku si vytvořily ve skupinách svůj vlastní Lapbook, ve kterém se zabývaly tříděním odpadu. Práce děti velmi nadchla a odnesly si důležité hodnoty pro svůj život.

 

Dalším záživným tématem pro nás byl Vesmír, a tedy Den kosmonautů. S dětmi jsme si přečetli zajímavý příběh o tom, jak vesmír vznikl a následně jsme malovali rakety, planety a kosmonauty.

 

Duben nám kladl na srdce, abychom nezapomněli na bezpečnost. Pomalu k nám přicházejí slunné dny a s nimi i výlety na kole, koloběžce či kolečkových bruslích. Proto pro nás byla priorita klást důraz na bezpečnost na silnici. S dětmi jsme se pečlivě připravili na to, jak by se měly chránit a zopakovali jsme si povinnou výbavu na kole. Dále jsme děti seznámili s pravidly silničního provozu a zopakovali si tísňová telefonická čísla.

 

Zpříjemněním pro nás dále bylo vyprávění o tom, jakou má kdo oblíbenou knížku a v rámci tématu si děti vyrobily svého Večerníčka a naučily se skládat čepičku z papíru.

 

Barevným zpestřením pro nás bylo vyrábění zaměřené na květiny. Děti malovaly zátiší v podobě vázy s květinami. Dále pak pomocí krepového papíru a pastelů vytvořily krásné fialové šeříky a v neposlední řadě kornoutek s kytičkami. Následně si děti vyzkoušely vyrobit motýlky formou otisku a pastely namalovaly barevné paví pero.

Nesmíme zapomenout také na známou pranostiku, která říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. V tento den si děti vyrobily svého vlastního oboustranného hada z papíru, kterého omotávaly vlnou a zvolily si pro to různé barvy. Dětem se had moc líbil a vzaly si jej rovnou domů.

 

V závěru měsíce jsme se zaměřili na čarodějnice. Děti si nejdříve poslechly pohádku a poté plnily aktivity na dané téma. Připravili jsme si pro ně zajímavé čarodějné osmisměrky, pracovní listy a omalovánky. Duben jsme tedy společně zakončili kouzelně.

 

kolektiv vychovatelek ŠD Čajkovského