Návštěva městské policie

Koncem listopadu nás navštívili strážníci městské policie. S prvňáčky si zopakovali, jak předcházet úrazům, které v domácnostech hrozí a probrali s dětmi základy dopravní výchovy. Mnohé děti už o dopravě vědí docela hodně, protože s rodiči jezdí na kole. Nás dospělé mile překvapilo, kolik dopravních značek už děti poznají…