PŘIJĎTE na Vánoční jarmark s vypouštěním balónků

Přijďte, rodiče, se svými dětmi v pátek 12. 12. 2014 na odpolední vánoční jarmark pořádaný ZŠ Čajkovského, který bude zahájen společným vypuštěním balónků s rádiem Impuls. Přáníčka k balónkům si děti vytvoří na dopoledních dílničkách v naší škole, balónky získají zdarma v čase od 1445. Na všechny z Vás čekají nejen stánky s výrobky, grilované klobásy, punč pro děti i dospělé, ale především vánoční kulturní pásmo připravené učiteli a žáky ZŠ Čajkovského!