Projekt prvňáčků se zaměřením na kulturu a umění

Dlouhodobý projekt našich prvňáčků se stal zdrojem inspirace, když jsme se snažili propojit kulturu a umění se vzděláváním a chováním. Naším hlavním cílem bylo seznámit děti s kulturním bohatstvím, které nás obklopuje, a podpořit jejich zvídavost a kreativitu. Jedním z nezapomenutelných zážitků byla návštěva divadelního a filmového představení, které dětem umožnilo nahlédnout do různých uměleckých oblastí. To byla vynikající příležitost k učení a inspirování se novými nápady. Další významnou částí projektu byla pro některé děti i návštěva Knihovny Antonína Šprince. Děti se dozvěděly o významu knih pro rozvoj fantazie a představivosti a získaly mnoho nových poznatků. V naší školní knihovně jsme se zúčastnili besedy o ilustrátorech knih pro děti a mládež, kde jsme společně objevili nové způsoby, jak ilustrovat příběhy. Jedním ze zajímavých okamžiků projektu byla soutěž, ve které děti mohly ilustrovat pohádku s dobrým koncem. Nejlepší práce byly vystaveny v knihovně, což byla velká motivace pro naše malé umělce. Celý projekt byl pro děti velmi inspirativní a poučný. Děti se naučily správnému chování v různých kulturních zařízeních a byly motivovány ke čtení knih a rozvíjení své fantazie a představivosti. Na závěr roku nás čeká velké překvapení, které bude zakončením tohoto projektu. Doufáme, že projekt přinesl žákům nejen příjemné zážitky, ale také povzbudil jejich zájem o kulturu a umění.

 

kolektiv učitelek 1. tříd