Projektový den „Tvoříme ze dřeva“

V minulém týdnu si žáci 3. ročníků vyzkoušeli práci se dřevem v rámci připraveného projektu „Tvoříme ze dřeva“. Během jedné vyučovací hodiny si tak měli možnost vyrobit dřevěnou slunečnici, kterou si následně odnesli domů. V průběhu tvoření si žáci dokázali jednotlivé dřevěné části obrousit a následně zkompletovali celý výrobek dle pokynů paní lektorky.

Celá vyučovací hodina byla paní lektorkou perfektně vedena a z výrazu žáků bylo znát velké nadšení. Všichni žáci se moc snažili a v případě nouze si vzájemně pomáhali.

Děkujeme paní lektorce za zpestření výuky a doufáme, že budeme mít možnost se do projektu zapojit i v dalších letech.

Mgr. Pavla Dostálová, Mgr. Nikola Humplíková - třídní učitelky 3. ročníků