Průvodní dopis pro rodiče - dotazníkové šetření

 

Vážení rodiče,

 

obracíme se na Vás jako na zákonné zástupce a rodiče dětí a žáků olomouckých škol s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se kvality vzdělávání na školách na území našeho města a obce Bystročice. Dotazníkové šetření realizujeme v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání (MAP), který se zaměřuje na zlepšení kvality vzdělávání v regionu u základních a mateřských škol a jehož cílem je také zlepšení spolupráce škol, zřizovatelů, zástupců neformálního vzdělávání a rovněž i rodičů. Máme možnost podílet se na zvyšování kompetencí pedagogů přímo v našem regionu.  Od Vás, rodičů, bychom rádi zjistili názor na kvalitu vzdělávání  v Olomouci a také zmapovali Vaše očekávání v této oblasti. Zajímají nás Vaše názory nejen na způsob výuky a známkování  na našich školách, ale i způsob a míra komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči, či akční plánování školy v uplynulém období. S výstupy budeme pracovat při nastavování priorit a konkrétních aktivit v rámci akčních plánů projektu MAP v následujících letech.

 

Dotazník je anonymní, pouze bychom rádi znali školu, kterou Vaše dítě/děti navštěvují. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 15 min  a najdete jej na tomto odkazu: https://bit.ly/olomoucke-skoly

 

Šetření probíhá v termínu do 30.5.2023.

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci

 

Za realizační tým projektu MAP