První pomoc

Páťáci se zúčastnili školení první pomoci na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga v Olomouci.

 

Studentky této školy pod vedením paní profesorky Evženie Pospíšilové seznamovaly žáky naší školy se zásadami první pomoci. Vše si žáci mohli i prakticky vyzkoušet. Prováděli masáž srdce, naučili se, jak zastavit krvácení z nosu a jak ošetřit popáleniny. Také se dozvěděli, co vše patří do vybavení lékárničky a připomněli si, jak přivolat zdravotnickou první pomoc. Seznamovali se také se zásadami zdravé výživy. Všichni získali diplom za absolvování kurzu první pomoci a sladkou odměnu.

 

Tento workshop se všem moc líbil a všechny úkoly plnili páťáci s nadšením a zájmem.

 

Mgr. Iveta Krhovská