První vysvědčení, hurááá!!!

31. leden je den, kdy všichni žáci základních i středních škol dostávají pololetní vysvědčení. Není pro ně překvapením, jaké známky se na něm objeví. Dovedou již vyhodnotit výsledky svého učení.

Na tento den se nejvíce těší prvňáčci. Je to pro ně poprvé. Je to nové. S netrpělivostí musí čekat na poslední vyučovací hodinu, kdy vysvědčení předají všem dětem jejich třídní učitelky. Po prokázání dovedností čtení, psaní a počítání, které během dopoledne zábavnou formou zvládli, se konečně dočkali.

Hrdě si nesou domů první vysvědčení. Blahopřejeme!!!!

kolektiv učitelek 1. tříd