Rekonstrukce na ZŠ Heyrovského

Velká prázdninová investice zcela promění prostory ZŠ Heyrovského, kde po stavebních úpravách vzniknou dvě moderní učebny pro výuku informatiky a dílen, včetně nového nábytku, učebních pomůcek a vybavení IT. Součástí rekonstrukce je nová elektroinstalace, omítky a podlahy. V rámci investice bude zajištěn i bezbariérový přístup, ve škole tak bude vybudován nově výtah, který vznikne přístavbou v atriu školy. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 6,2 milionů korun.

Tato investiční akce zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání proběhne za přispění dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a jejím investorem je Statutární město Olomouc.