Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

ve středu 12. 6. 2024 v 16:00 hodin proběhne na obou školách (ZŠ Heyrovského, odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského) organizační schůzka s třídními učitelkami, vychovatelkami ŠD a vedením školy.

Pro rodiče dětí, kteří od 1. 9. 2024 zahájí PŠD v ZŠ Heyrovského, se schůzka uskuteční v prostorách budovy školní jídelny a družiny (vedlejší vchod ZŠ Heyrovského 33), následně v kmenových třídách 1. ročníků.

Pro rodiče dětí přijatých na budovu Čajkovského 11 se schůzka uskuteční v prostorách budovy ZŠ Čajkovského.

Zařazení dětí do tříd se rodiče dozví přímo na místě.

Program:

  • seznámení s třídními učitelkami, vychovatelkami ŠD a vedením školy
  • seznamy žáků se zařazením do jednotlivých tříd
  • projednání potřebných pomůcek do 1. třídy, provoz školní družiny, stravování, nepovinné Aj a další
  • organizace zahájení nového školního roku 2024/2025 (webové stránky školy)

 

Účast jednoho z rodičů je vzhledem k programu žádoucí.

Budeme se těšit na setkání.

vedení školy