Vánoční projekt v 5.E

Žáci 5.E v posledním školním týdnu tohoto kalendářního roku odložili učebnice a užívali si vánoční atmosféru s integrovanou vánoční tematikou. V rámci vánočního projektu si ozdobili živý stromeček, navštívili Knihovnu města Olomouce, kde si popovídali o vánočních zvycích a tradicích a na Vánočních trzích se občerstvili teplým punčem. Před odchodem z náměstí se ještě zastavili u dřeveného betlému a ve škole pak pokračovali plněním pracovních listů. Nejvíce se však všichni těšili na pátek, kdy nás pod stomečkem čekala bohatá nadílka!