Vlastivěda trochu jinak

Jak se žilo ve středověku za vlády přemyslovských knížat? Kdo to byl Kosmas? Co je románský sloh?

To vše se snažili zjistit žáci 4. F formou expertních skupin. Ve svých domovských a poté expertních skupinách museli spolupracovat na přiděleném úkolu, aktivně naslouchat a srozumitelně interpretovat text. Nabyté vědomosti si ověřili formou otázek, kdy každá správná odpověď znamenala bod pro domovskou skupinu. Tato hodina se žákům velmi líbila, někteří se stali "opravdovými experty" na život ve středověku.

 

Lucie Valušová, třídní učitelk