Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

minulý týden v pátek 14. 4. a sobotu 15. 4. 2023 proběhl v naší škole a odloučeném pracovišti zápis do 1. ročníku. V daném termínu zápisu bylo na ZŠ Heyrovského a ZŠ Čajkovského podáno celkem 152 žádostí o přijetí nebo o odklad.

V přiloženém dokumentu jsou zveřejněny výsledky letošního zápisu.

Žádosti o odklad jsou v jednání do 31. 5. 2023 a bude jim vyhověno za podmínky doložení všech potřebných doporučení. Příslušná dodatečná doporučení můžete odevzdávat na sekretariátu školy ZŠ Heyrovského 33. V případě dotazů se prosím obracejte telefonicky na číslo 585 758 047 nebo prostřednictvím e-mailu na lenka.vojtkova@zsho.cz.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude uloženo ve spisu žáka. Na vyžádání si kopii tohoto dokumentu bude moci zákonný zástupce vyzvednout od 26. dubna 2023 na sekretariátu školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno doporučeně poštou.

 

V případě zahájení PŠD Vašeho dítěte od 1. 9. 2023 na jiné ZŠ nás prosím neprodleně informujte písemnou podobou na e-mail lenka.vojtkova@zsho.cz. Děkujeme.

 

V červnu proběhne organizační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků, kteří od září zahájí povinnou školní docházku v naší škole ZŠ Heyrovského nebo na našem odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského. Rodiče budou o této schůzce předem informováni prostřednictvím e-mailu.