Žáci 4. B v P – centru

Stejně jako jiné třídy chodí do P-centra na různé nabízené programy, tak i žáci 4.B se v pátek 9. února vypravili do P-centra na přednášku o Kibernetické bezpečnosti. Během práce ve skupinách řešili modelové situace, se kterými se mohou v počítačovém světě setkat. Jak být opatrní, kde a jak hledat kamarády, jak se pohybovat ve světě sociálních sítí nebo jak chránit sebe a své blízké.

Dětem se program moc líbil, byly kreativní, ale zároveň na svůj věk působily velmi vyzrálým dojmem. A vzhledem k dnešní době hodnotím program za přínosný a hlavně poučný.

Žáci byli pochváleni nejen mnou, ale i lektory P-centra.

 

Mgr. I. Rozsívalová, třídní učitelka