Celé Česko čte dětem

Heslo projektu: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“ Projekt vznikl proto, abychom si všichni uvědomili, že pravidelné předčítaní má pro emocionální vývoj dítěte a formování jeho návyku číst si v dospělosti obrovský význam. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.

Ovšem nejde jen o čtení. Jde o mnohem více. O emoce. O společné sdílení času. O pohlazení. O pocit dítěte, že rodič právě teď patří jen jemu a že je důležité a milované. Právě kniha může být tím pojítkem, díky kterému se táta a dítě nebo máma a dítě vydají společně do světů, kde nic není nemožné. Celé Česko čte dětem  oslovuje rodiče, učitele a jiné dospělé z nejbližšího okolí dítěte. Do kampaně Celé Česko čte dětem se aktivně zapojila již celá řada známých osobností:

Vzhledem k tomu, že škola má po rodině na dítě největší vliv, zapojila se i naše škola do speciálního programu  „Klub škol, které čtou“ .

Dovolujeme si oslovit i vás, rodiče. Chcete - li se do kampaně Celé Česko čte dětem zapojit, více najdete na www.celeceskoctedetem.cz.

Projektu Celé Česko čte dětem® byla udělena záštita Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětského fondu OSN UNICEF a byl pod osobní záštitou pana Václava Havla.