Čipový systém

 Čipy pro vyzvedávání dětí ze ŠD:

Rodiče dětí 3. a 4. ročníku mohou zakoupené čipy vracet do 9. 9. 2022 na budově ŠD kterékoli paní vychovatelce.

Čip zkontrolujeme, zda je funkční, neponičený a čistý, a poté Vám bude vrácena částka 80,- Kč. V případě nefunkčního nebo jinak znehodnoceného čipu, zůstane čip vaším majetkem.

Po tomto termínu již nebude možné čipy vrátit!