IKAPOK II - Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

 

Číslo projektu: r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

 

· Doba realizace: 1. 11. 2020 – 31. 11. 2023

 

· Spolupracující SŠ (CKP): Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická E. Pöttinga a JŠ se SJZ Olomouc

 

· Grant pro školu: 0 Kč

 

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

 

Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).