MAP III

 

 

Naše škola  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III).

 

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

 

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.