MOŽNOST PŘEŘAZENÍ DO TŔÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ

Žáci mohou být do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků přeřazeni, pokud není naplněna kapacita dané třídy, zpravidla na konci 5. ročníku po odchodu některých žáků na víceleté gymnázium.

Podmínkou je úspěšné zvládnutí učiva anglického jazyka, na konci 5. ročníku v rozsahu celé učebnice i pracovního sešitu English Plus Starter (nakladatelství Oxford University Press, 2. vydání). Přezkoušení probíhá vždy začátkem června, k přezkoušení je potřeba se přihlásit odevzdáním vyplněné žádosti osobně nebo na email Ludmila.balikova@zsho.cz 

Žádost o přezkoušení ke stažení zde.

V případě žádosti o přeřazení do vyššího ročníku je potřeba úspěšně zvládnout přezkoušení z jazyka anglického a druhého cizího jazyka, který je ve třídě vyučován (německý, španělský, ruský) v rozsahu daného ročníku.