Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat osobně, písemně, elektronickou poštou či telefonicky třídního učitele nebo vedení školy o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku nepřítomnosti žáka
 
V ročnících, kde mají žáci papírovou žákovskou knížku, dokládá zákonný zástupce důvod nepřítomnosti žáka omluvenkou (omluvný list) podepsanou jedním ze zákonných zástupců. 
 
V ročnících, kde žáci používají pouze elektronickou žákovskou knížku, není písemná omluvenka vyžadována, pokud je žák řádně omluven elektronicky. Pokud je na počátku absence omluven telefonicky, dokládá písemnou omluvenku podepsanou jedním ze zákonných zástupců po ukončení nepřítomnosti nejpozději do 3 pracovních dnů.  

 

K omluvení žáka elektronickým způsobem lze využít:
  • email třídnímu učiteli (vždy ve tvaru jmeno.prijmeni@zsho.cz)
  • omluvenku / zprávu třídnímu učiteli v elektronickém systému Škola OnLine (přístupové údaje získá zákonný zástupce prostřednictvím třídního učitele)