OP JAK S Ámosem umíme více

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název projektu CZ: S Ámosem umíme více

Název projektu EN: We can do more with Ámos

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002304

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně

sociální a profesní rozvoj pracovníků školy - vzdělávání

 

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole prostřednictvím realizace v následujících aktivit projektu:

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

1.II/3 Školní psycholog ZŠ

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2024

Doba trvání projektu: 28 měsíců