Řád ŠD

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. - 3. ročníku.

Ve výjimečných případech jsou přijati i žáci 4. ročníku, a to na základě opodstatněné žádosti rodičů a jen do naplnění kapacity školní družiny.