Režim dne

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2022/2023

 

Provoz ŠD    

- 6.00 - 16_30 hodin

 

Ranní provoz

 - 6.00 – 7.20 scházení dětí, individuální činnosti, hry a stavebnice

7.20 - 7.40 ranní zaměstnání (vyprávění, hádanky, jazykolamy, rozcvička, společenské hry )

- 7.40            odchod do vyučování

 

Odpolední provoz

 

11.40 – 14.00  - příchod dětí z vyučování do školní družiny (dle rozvrhu tříd)

                           - hygiena, oběd

                           - odpočinková činnost a relaxační činnost – poslech relaxační hudby, četba

 

14.00 – 15.00   - zájmové činnosti – výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, sportovní činnosti, vycházky, pobyt venku

 

Upozorňujeme rodiče, že v tuto dobu můžeme být mimo budovu školy. Prosíme Vás, abyste tohle respektovali a vyzvedávali si děti buď do 14.00 nebo po 15.00 hodině. Děkujeme!

 

15.00               - první odchody dětí

 

15.00 – 16.00   - postupné odchody dětí, didaktické hry 

                           - příprava na vyučování

 

16.00 – 16:30    individuální rekreační a zájmová činnost

 

.