Školní speciální pedagog

Mgr. Táňa Vozáková

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiče

- po předchozí telefonické domluvě

STŘEDA          14:00 – 15:00

ČTVRTEK        8:00 – 9:00

 

 

Mgr. Radka Dolečková

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiče

- po předchozí telefonické domluvě

ÚTERÝ             14:00 – 15:00

PÁTEK               7:00 – 8:00

 

Mgr. Lenka Cápalová, DiS.

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY pro rodiče

- po předchozí telefonické domluvě

PONDĚLÍ             14:00 – 15:00

PÁTEK                 8:00 – 9:00

 

 

tel. číslo 585 758 034

  

_________________________________________________________________________________________________________________

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Zaměřuje se na:

  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
  • diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni
  • krátkodobá i dlouhodobá individuální práce se žákem
  • úpravu školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • komunikaci a kontakty s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
  • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť
  • metodické činnosti pro pedagogy školy, koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole