Třída s rozšířenou výukou jazyků - 3. ročník

Výuka angličtiny je pro všechny žáky ZŠ od 3. ročníku povinná, a to v rozsahu 3 hodiny týdně. My však nabízíme rodičům a jejich dětem výraznou alternativu – třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy mají na naší škole již dlouholetou tradici. První taková třída vznikla ve školním roce 1993 / 94  a její tehdejší žáci jsou dnes již úspěšnými absolventy vysokých škol, dokonce někteří tento jazyk již vyučují. V každém ročníku (počínaje 3.ročníkem) vzniká jedna tzv. jazyková třída. Její žáci mají na rozdíl od běžných tříd ve 3. – 5. ročníku 1 hodinu angličtiny navíc, tedy na prvním stupni vždy 4 hodiny týdně.

 

Komu takovou třídu nabízíme? Nadaným žákům, kteří již ve 2. ročníku mají určité studijní předpoklady a zájem o učení: ovládají jazyk český, čtou s porozuměním texty přiměřené náročnosti, mají bohatou slovní zásobu, jsou samostatní a komunikativní.

 

Termín odevzdání vyplněných přihlášek: 13. květen 2024

Termín testování: 21. květen 2024

Oznámení o zařazení žáků do třídy s RVJ pro školní rok 2024/2025do 31. května 2024

 

Bližší informace k výběrovému řízení budou sděleny na dubnových třídních schůzkách, kde bude k vyzvednutí i přihláška, kterou po vyplnění odevzdají zákonní zástupci svému třídnímu učiteli do daného termínu.

 

V případě zájmu uchazeče z jiné ZŠ se obracejte přímo na zástupkyni ředitele 1. stupně, Mgr. Lenku Vojtkovou:

 

Přihlášky odevzdané po termínu (do 13. května 2024) nebudou zařazeny do výběrového řízení.