Beseda ve školní knihovně na téma pohádky

Začátkem měsíce října se žáci 3. ročníků zúčastnili besedy na téma Pohádky, která se konala, kde jinde, než ve školní knihovně. Děti se dozvěděly, jak a proč pohádky vznikaly a jaké hlavní znaky jsou pro pohádky typické. Také se od paní knihovnice dozvěděly rozdíly mezi pohádkou lidovou a autorskou, byli jim uvedeni sběratelé a autoři pohádek. Paní knihovnice rovněž dětem ukázala konkrétní tituly pohádkových knížek, do kterých měly děti možnost nahlédnout a které si můžou případně i zapůjčit.

Nejvíce se dětem (nejen dětem J) líbily ukázky z filmovaných pohádek. Na závěr dětem paní knihovnice rozdala pracovní listy, do kterých formou doplňování a kvízu uváděly názvy pohádek a jména princezen. Paní učitelky si tak mohly ověřit, jak dávaly děti během pouštění ukázek pozor, jak dobře pohádky znají a společně si pak všichni vyhodnotili správné odpovědi.