ZŠ Čajkovského - zápis prvňáčků

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce se na naší škole a na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského bude konat (dle § 36 odst. 4 školského zákona):

  • v pátek 8. 4. 2022 od 13:30 do 18:00 hodin
  • v sobotu 9. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin

Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší věk šest let a také dětí, jimž byla odložena školní docházka. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.

  • Mohou se přihlásit i zákonní zástupci dětí, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Zápis proběhne v hlavní budově školy a současně na odloučeném pracovišti za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka.
  • U zápisu předloží zástupce účastníka řízení:

- občanský průkaz,

- rodný list dítěte.

  • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.
  • Zápis bude tvořen ze dvou částí – formální a motivační, během které bude veden rozhovor s budoucím prvňáčkem, který si vyzkouší zároveň i různé aktivity, aby mohla být posouzena školní zralost dítěte.
  • Rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, přinesou k zápisu příslušná doporučení k odkladu PŠD, a to v podobě:

- vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC)

a

- odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 31. 5. 2022.

Rodiče dětí, které budou podávat žádost o přijetí nebo odklad PŠD na ZŠ Heyrovského, si budou moci v době konání zápisu zarezervovat den a čas, kdy se do školy se svým dítětem dostaví, a to pomocí rezervačního systému, který bude zpřístupněn na webových stránkách školy na začátku dubna.

V březnu bude uskutečněn pro předškoláky a jejich rodiče den otevřených dveří, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy zsheyrovskeho.cz.

Další užitečné informace:

Současně Vám můžeme poskytnout služby našeho Školního poradenského pracoviště (ŠPP), na které se můžete v případě potřeby obrátit prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 585 758 034. ŠPP pracuje ve složení:

Mgr. Renata Šmeralová, školní psycholožka: renata.smeralova@zsho.cz

Mgr. Táňa Vozáková, školní speciální pedagožka: tana.vozakova@zsho.cz

Mgr. Eva Kamená, školní speciální pedagožka: eva.kamena@zsho.cz 

 

Těšíme se na Vás!