ZŠ Čajkovského - školní družina

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023/2024

 

I. oddělení: 1.E - vychovatelka Mgr. PLUSKALOVÁ Markéta

II. oddělení: 1.F- vychovatelka Bc. CHMELAŘOVÁ Kateřina

III. oddělení: 2.E - vychovatelka Mgr. OLŠOVSKÁ Klára

IV. oddělení: 3.E - vychovatelka - Mgr. GARDAVSKÁ Tereza

 

Provoz ŠD

6.00 – 16:30 hodin

 

Ranní provoz

6.00 – 7.20    - scházení dětí,individuální činnosti,hry a stavebnice

7.20 - 7.40     - ranní zaměstnání ( vyprávění,hádanky, jazykolamy, rozcvička, společenské hry )

7.40                  - odchod do vyučování

 

Odpolední provoz

11.40 – 14.00 - příchod dětí z vyučování do školní družiny (dle rozvrhu tříd)

                          - hygiena, oběd

                          - odpočinková činnost a relaxační činnost – poslech relaxační hudby, četba

 

14.00 – 15.00 - zájmové činnosti – výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, sportovní činnosti, vycházky, pobyt venku

 

Upozorňujeme rodiče, že v tuto dobu můžeme být mimo budovu školy. Prosíme Vás, abyste tohle respektovali a vyzvedávali si děti buď do 14.00  nebo po 15.00 hodině. Děkujeme!

 

15.00                  - první odchody dětí

15.00 – 16.00   - postupné odchody dětí, didaktické hry 

                           - příprava na vyučování

16.00 – 16.30    - individuální rekreační a zájmová činnost