Blíží se termín odevzdání přihlášek na SŠ...

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ

1) Žáci obdrželi dvě přihlášky na SŠ, které vyplní naprosto shodně, nevyměňuje se pořadí uváděných SŠ. Na první místo se uvádí škola, kterou vaše dítě preferuje. Pokud se žáci5. a 7. ročníku hlásí na jednu SŠ, vyplní pouze 1 přihlášku.

2) Na přihlášce se vyplňuje termín přijímacích zkoušek jen tehdy, pokud SŠ není zapojena do pilotního testování CERMAT a pokud škola organizuje vlastní přijímací zkoušky v jiném termínu. Žáci 9.ročníků konají přijímací zkoušky 15.4. a žáci 5. a 7.ročníku 16.4.

3) PLP – povinná lékařská prohlídka není požadována na gymnáziích, zkontrolujte zda je vyžadována na jiných typech SŠ. Vše naleznete na internetových stránkách SŠ nebo v katalogu SŠ.

4) Nezapomeňte řádně vyplnit název a adresu školy, dále obor a kód. Vše naleznete na internetových stránkách SŠ nebo v katalogu SŠ.

5) Nevyplňujte tel.č. uchazeče, vaše děti nejsou starší 18-ti let, ale pouze tel.č. nebo mail zákonného zástupce.

6) Nezapomeňte na podpisy – zákonný zástupce + uchazeč = vaše dítě. Pokud vyplňujete originál přihlášku, kde nejsou vypsány předměty a známky, na prvním místě uveďte chování a podle vysvědčení všechny předměty. Do průměru se nezapočítává známka z chování, průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

7) Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte do konce února třídnímu učiteli. Po kontrole výchovným poradcem a podepsání ředitelem školy, vám budou přihlášky vráceny zpět. Zákonný zástupce musí odeslat přihlášky nejpozději do 15.3. na SŠ.

8) Do dvou týdnů dostane vaše dítě pozvánku na přijímací zkoušky, které se konají v jeden den. Pokud jedna ze zvolených škol není zapojena do pilotního testování, musí vaše dítě testy napsat na druhé škole.

9) Zápisový lístek pečlivě uschovejte doma, budete ho potřebovat až v dubnu. Až bude vaše dítě přijato na SŠ, vyplníte adresu a obor, který si vaše dítě zvolilo. Zápisový lístek musíte do 10 pracovních dní odeslat na vybranou školu. Pokud tak neučiníte, SŠ vyřadí vaše dítě ze seznamu přijatých.

Pokud vaše dítě nebude přijato na SŠ (žáci5. a7. roč.), zápisový lístek vraťte po dítěti třídnímu učiteli.

10) V případě nejasností kontaktujte třídního učitele nebo výchovného poradce telefonicky (585758038) nebo mailem.

Výchovný poradce – Silvie Svobodová