Chemická olympiáda

V den otevřených dveří proběhla na škole praktická část chemické olympiády. Úkol byl vybrán z analytické chemie a žáci dokazovali vybrané kationty kovů a určovali ve vzorku neznámý kov.

Poté se čtyři z nich (Marek Večerka, Honza Navrátil, Patrik Malý a Martin Staněk z 9.B) perfektně zhostili role chemických asistentů a připravili zajímavé pokusy pro návštěvníky, kteří využili Dne otevřených dveří k prohlídce naší školy. Děkuji hochům za vzornou reprezentaci!