Den podle Ámose

Učitel národů – Jan Ámos Komenský by na zelený čtvrtek 28. března oslavil své 432. narozeniny. U nás na Čajdě jsme je vzhledem k velikonočním prázdninám oslavili už o den dřív, ve středu 27. března.

Paní učitelky i slečny vychovatelky si pro děti připravily výuku podle hesla „Škola hrou“. Každý z žáků se tak zastavil na různých stanovištích, na kterých se dozvěděl mnoho zajímavého. Byl pro ně připraven pestrý program, např. informace o včelách, škola zvířat, cvičení smyslů, robotika, „Vše o jablku“ nebo uzlování. Žáci si také mohli vyzkoušet jarní tvoření nebo pohybové aktivity v tělocvičně, hry s Ferdou Mravencem nebo jarní hry pro mladší děti.

Poslední den před prázdninami se tak nesl v duchu zvídavosti i zábavy, ke všemu nám stačil jen batůžek se svačinkou a všichni, jak vyučující, tak děti, jsme si jej náramně užili.

Tak za rok zase, Ámosi!

kolektiv učitelek ZŠ Čajkovského