Distanční výuka

Milí rodiče a žáci.

 

Od celoplošného uzavření škol a zahájení povinné distanční výuky uběhly dva týdny a ačkoli se očekával po podzimních prázdninách návrat do školy aspoň u dětí 1. stupně, od původního prohlášení se nakonec ustoupilo a všechny děti si budou plnit své školní povinnosti nadále formou distančního vzdělávání.

Oproti výuce na jaře se distanční výuka posunula dopředu. Realizují ji všichni naši učitelé, kteří s ochotou, velkým úsilím a nasazením využívají komunikačního kanálu přes platformu MS Teams, online připojení probíhá každý den bez vážnějších problémů buď z některé učebny, nebo z domovů našich učitelů. A musíme konstatovat, že v podstatě i žáci vzorně „chodí do školy“, do online hodin se přihlašují včas, spolupracují se svými vyučujícími a individuálně plní zadané úkoly.

Jestli je to takto dobře, jestli nám to všem vyhovuje, asi není v tuto chvíli na diskuzi. Situace je taková, jaká je a my jsme udělali, co bylo v našich silách, abychom se své role učitele zhostili co nejlépe. Můžeme hledat pozitiva i negativa stávající výuky, ale nemáme příliš na výběr, i když všichni moc dobře víme, že prezenční výuku nic nenahradí.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Vám, rodičům, za spolupráci s učiteli a za umožnění vhodných podmínek pro vzdělávání svých dětí v této nelehké době. Velké poděkování patří i učitelům, kteří zodpovědně a obětavě přistupují k výuce na dálku.

Doufáme, že toto nepříjemné období plné otázek nad budoucností našich dětí rychle přejde a my se zase co nejdříve shledáme za normálních okolností ve škole.

Přejeme všem pevné zdraví a nadhled nad současnou situací.

 

vedení školy