Divadelní sezóna dramatického kroužku

Poslední dva měsíce divadelní kroužek tvrdě pracoval a teď sklízí své ovoce. Zkoušeli jsme pořád dokola, v kroužku i na soustředění, a teď konečně HRAJEME. Obecenstvo nám tvoří všichni, kdo chtějí – většinou rodiče a spolužáci. Letošní diváci jsou přímo úžasní. Včera se smáli i trnuli strachy. Jaké pohádky se hrály? „Honzík jde do světa“ v podání mladších dětí a „Zmizelá škola“ od starších.

Všem umělcům děkujeme a přejeme hodně elánu do další práce.