Druháci v knihovně

Během měsíce září byli žáci druhých tříd ve školní knihovně. Paní knihovnice je seznámila s pravidly chování a předala jim tzv. desatero čtenáře, jak zacházet s knihou. Od této návštěvy si již mohou půjčovat knihy ve školní knihovně. Budou ji také využívat jako čtenáři ke společné četbě se třídou.